Alteco Medical AB:s riktade nyemission registrerad hos Bolagsverket

Report this content

Alteco Medical AB (publ) (”Alteco”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en riktad nyemission till huvudägaren Anders Althin. Emissionen, som tecknades till 100 %, har nu registrerats hos Bolagsverket och resulterar i en förändring av antalet aktier och aktiekapitalet i Alteco enligt följande:

Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier i Alteco ökar med 7 150 000 från 50 037 618 till 57 187 618 och att aktiekapitalet ökar med 1 072 500 kronor från 7 505 643 kronor till 8 578 143 kronor, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med cirka 14,3 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Jonsson på telefon 0708-766 444, fredrik@altecomed.com

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Prenumerera

Dokument & länkar