Alteco Medical AB tecknar exklusivt distributörsavtal i Ryssland

Report this content

Lund – Alteco Medical AB tecknar exklusivt distributörsavtal med Delrus gällande deras verksamhet i Ryssland och Kazakstan.

Alteco Medical har under de senaste åren arbetat med flertalet distributörer i olika regioner i Ryssland. Detta avtal ger Delrus rätten att exklusivt verka i hela Ryssland och Kazakstan. Delrus är en av Rysslands största distributörer av medicinteknisk utrustning, har 78 kontor samt över 2000 anställda runt om i landet.

Avtalet ger en garanterad omsättning på 5 miljoner under en 12 månadsperiod med start 2020-04-01.

- Efter flera år med olika, samtidiga distributörer har vi nu hittat rätt partner som visat att de har kontakter, kompetens samt en optimal etablering i regionen för att kunna hantera ett så stort land som Ryssland. Det är min bedömning att Delrus kommer att kunna förvalta vår etablerade kundbas väl samt att utveckla affären ytterligare under året och framöver, säger VD Fredrik Jonsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Jonsson på telefon 0708-766 444, fredrik.jonsson@altecomedical.com

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020.

 

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Prenumerera

Dokument & länkar