Alteco Medical AB tecknar föravtal med B.Braun Avitum Italy S.p.A.

Report this content

Alteco Medical AB (”Alteco”) har tecknat ett föravtal med B.Braun Avitum Italy S.p.A.som är ett dotterbolag till den tyska B.Braun koncernen. Detta avtal ger B.Braun Avitum Italy S.p.A. rättighet att sälja och marknadsföra Alteco® LPS Adsorber i Italien fram tills dess att ett distributörsavtal tecknas mellan parterna, något som beräknas kunna ske under det andra kvartalet i år.

B.Braun koncernen, med en omsättning på 6,9 miljarder Euro, är en av världens ledande leverantörer av hälso och sjukvårdsprodukter och är verksamt inom Altecos kärnområden, intensivvård och hjärta-kärl. Italien är en av europas största marknader och har en hög acceptans för den typ av terapi som Alteco erbjuder patienter som har eller riskerar att drabbas av sepsis

Ett samarbete med B.Braun innebär stora möjligheter för Alteco. Initialt på den viktiga italienska marknaden men på sikt är vår förhoppning att detta samarbete kan utvecklas ytterligare och omfatta fler marknader, säger VD Håkan Petersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Prenumerera

Dokument & länkar