Årsredovisning

Alteco Medical AB avlämnar årsredovisning för år 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.