Marknadsmeddelande 23/18 - Sista dag för handel med BTA i Alteco Medical AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, ALTE BTA, är den 23 januari 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ALTE BTA
ISIN-kod: SE0010636241  
Orderbok-ID: 4389
CFI: ESNUFR 
FISN: ALTECOMEDI/SH 
Sista handelsdag: 23 januari 2018

Stockholm den 19 januari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se