Styrelsemedlem avgår

Report this content

Anders Althin, ordförande i Alteco Medical AB, och Ugo Grondelli har idag enats om att Ugo Grondelli lämnar Alteco Medicals styrelse på grund av en potentiell jävsituation i ett av Ugo Grondellis närstående bolag. Ugo Grondellis utträde ur Alteco Medicals styrelse sker i totalt samförstånd och Anders Althin tackar Ugo Grondelli för gott samarbete i styrelsen under 8 år.

Styrelsen i Alteco Medical påbörjar nu arbetet med att rekrytera ny styrelseledamot till bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Jonsson på telefon 0708-766 444, fredrik@altecomed.com

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020.

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-, bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis. Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper, breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och  ECMO (extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska endotoxiner. 

Prenumerera

Dokument & länkar