Ambea utökar sin koncernledning

Report this content

Ambea utökar koncernledningen som ett led i arbetet med den skandinaviska omsorgsmodellen.

Förändringen gäller från och med den 25 oktober. Koncernledningen består nu av 12 personer, varav sju kvinnor och fem män.

Nya i koncernledningen

Anders Westerholm, HR:
Tidigare vice vd Kasper kollo. Därefter affärsutvecklingschef på Solhagagruppen. Varit inom Ambea-koncernen sedan 2005.

Erik Sörensson, Affärsutveckling:
Arbetat inom Ambea sedan 2012. Dessförinnan olika roller inom Investment banking på bland annat Nordea och Evli Bank.

Malin Appelgren, Tillväxt:
Tidigare vice vd Silver Life och dessförinnan kommunalråd med inriktning äldreomsorg i Solna. Hos Ambea sedan 2016.

Maria Green-Gadelius, Kvalitet & hållbarhet:
Över 30 års erfarenhet från vård- och omsorgsbranschen. Arbetat inom Ambea-koncernen sedan 2004 med kvalité- och verksamhetsutveckling.

Nanna Wedar, Kommunikation & marknad:
Tidigare arbetat som kommunikationschef på Solhagagruppen och dessförinnan Bisnode. Arbetat på Ambea-koncernen sedan 2013.

*Rollen som Head of Operational Excellence & IT, kommer att ingå i koncernledning men rollen är idag vakant.

Sedan tidigare ingår följande personer i koncernledningen

Fredrik Gren, koncernchef, vd
Daniel Warnholtz, vice vd och CFO
Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga
Magnus Åkerhielm, affärsområdeschef Nytida
Miriam Toft, affärsområdeschef Altiden
Eva Domanders, affärsområdeschef Klara
Ingvild Kristiansen, affärsområdeschef Stendi

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Informationen i detta meddelande är sådan som Ambea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 07:00 CET.

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se

Prenumerera