Inbjudan: Presentation av Ambeas bokslutskommuniké 2020

Report this content

Närvarande: Benno Eliasson, tf VD och CFO, och Jacob Persson, Head of Group Business Control and Investor Relations

Den 16 februari kl. 07:00 (CET) offentliggörs Ambeas bokslutskommuniké 2020.

En presentation för analytiker och investerare med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas kl. 10:00 (CET) tisdagen 16 februari. Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webcast på www.ambea.se eller direktlänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/8z98xf9z

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst tio minuter före konferenssamtalets starttid för att registrera er och ange deltagarkod 7444318.

Telefon:
Sverige:              +46 (0)8 50 69 21 80
Storbritannien:    +44 (0)20 71 92 80 00
USA:                   +1 63 15 10 74 95

Kvartalsrapport och tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.se


För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Persson, Head of Group Business Control & Investor Relations
Telefon: +46 (0)708 64 07 52
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se