• news.cision.com/
  • Ambea/
  • Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea har utsetts till Chair of the Year

Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea har utsetts till Chair of the Year

Report this content

Lena Hofsberger, Ambea, har fått utmärkelsen Sveriges och Nordens bästa styrelseordförande 2017. Hon tilldelas utmärkelsen för sitt engagemang, kund- och kvalitetsfokus i en komplex och omdiskuterad bransch.

- Jag är självklart mycket glad över utmärkelsen men framförallt är jag stolt över Ambea och alla medarbetare som bidragit till företagets utveckling. När jag kom till organisationen levde vi med vårt arv från Carema. En historia som fick sitt eget mediala liv genom vinklingar och felaktigheter, det skapade en situation där rykten och myter visade sig vara seglivade. Men ser man till var vi står idag har det varit en fantastisk utveckling. Vi har renodlat verksamheten, expanderat i Norge och blivit börsnoterade. Vi har fortsatt att satsa på kvalitet, innovation och ledarskap vilket gett resultat och som gör oss redo att möta framtidens utmaningar. Sverige har en åldrande befolkning, vilket kommer att leda till ett ökat behov av vård och omsorg. Till den samhällsutmaningen vill vi bidra med vår kunskap, investeringar och erfarenhet, säger Lena Hofsberger, ordförande Ambea.

Lena Hofsberger har varit styrelseordförande i Ambea sedan 2013. Styrelsen har en jämn representation av kvinnor och män. I Ambeas ledningsgrupp finns nio kvinnor och sex män

Motivering
Årets vinnare av Chair of the Year är en mycket aktiv och engagerad styrelseordförande, som sätter kund och kvalitet som utgångspunkt för allt styrelsearbete. Vinnaren har mycket god förståelse och kunskap om den bransch som bolaget verkar i; en omdiskuterad, komplex och politiskt utsatt bransch, som just nu är under stark press för eventuella förändrade affärsmässiga förutsättningar.

I denna kontext har ordförande varit central för bolagets utveckling från att ha varit ett ifrågasatt och kritiserat bolag till att idag vara ett lönsamt bolag med goda värderingar, hög kundnöjdhet, förtroende i marknaden, med stolta medarbetare och en fin finansiell utveckling. Styrelseordförande har dessutom lett bolaget genom en lyckad börsnotering under 2017 och fått med sig ägare, styrelse, ledning och personal i genomförandet.

Årets Chair of the Year lägger fokus på strategifrågorna i styrelserummet och har lagt rapporteringsfrågorna utanför styrelsemötena. Framtidsfrågor, expansion och tillväxt är de viktigaste frågorna på styrelsens agenda. Styrelsearbetet leds engagerat, med hög energi och passion. Ordförande är trygg och balanserad, vågar utmana och är alltid öppen för feedback och mån om att förbättra och förstärka kvaliteten i styrelsearbetet. Dessutom säkerställer ordförande att alla styrelseledamöter kommer till tals och bidrar i styrelsearbetet.

Chair of the Year
Utmärkelsen Chair of the Year delas i alla de nordiska länderna samt ett övergripande nordiskt pris. Det är tionde gången utmärkelsen delas ut i Sverige. Bland tidigare pristagare finns, Hans Stråberg, Atlas Copco, Claes-Göran Sylvén,ICA-Gruppen AB och Anitra Steen, Svenska Spel. www.styreinfo.no 

För mer information, kontakta:
Ambeas presstjänst

Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har renodlat verksamheten, expanderat i Norge och blivit börsnoterade. Vi har fortsatt att satsa på kvalitet, innovation och ledarskap vilket gett resultat och som gör oss redo att möta framtidens utmaningar.
Lena Hofsberger