Nytida förvärvar Arona Omsorger

Report this content

Nytida, en del av Ambeakoncernen har förvärvat Arona Omsorger. Verksamheten erbjuder boende och stöd till vuxna med autismspektrumtillstånd.

Arona Omsorger omfattar ett gruppboende om totalt sju bäddar och en daglig verksamhet för tolv personer med inriktning på djurskötsel. Företaget startade 2002 och har sin verksamhet i området kring Trosa och Vagnhärad. Omsättningen 2016 uppgick till ca 12 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta: 

Louise Tjeder, IR-och Strategichef
Telefon: +46 73 143 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se 

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är verksam inom vård och omsorg med cirka 14 000 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och omsorg av äldre med fokus på boenden och egen regi. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Totala intäkter och justerad EBITA för räkenskapsåret 2017 uppgick till 5 816 miljoner kronor och 498 miljoner kronor. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Taggar:

Prenumerera