Valberedning utsedd inför årsstämman 2022

Report this content

I valberedningen inför årsstämman 2022 ingår:

  • Erik Malmberg, Actor SCA, ordförande i valberedningen
  • Mikael Holm-Lorsell, Alcur Fonder
  • Anette Dahlberg, Första AP-fonden
  • Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-postadressen: valberedning@ambea.se alternativt till följande postadress:

Ambea AB 
Valberedningen
c/o Johan Regnér
Box 1565
SE-171 29 Solna, Sverige

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelse till årsstämma 2022 och samtidigt på bolagets webbplats.

Årsstämman kommer att äga rum den 12 maj 2022 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21, Solna.

_____________________________________________________________________________________________
 

I enlighet med beslutet på Ambeas årsstämma 2021 ska valberedningens sammansättning utgöras av bolagets styrelseordförande och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per 31 augusti året före årsstämman. Vid en ägarförändring bland de tre största aktieägarna, som inträffar efter den 31 augusti året före årsstämman och senast tre månader före årsstämman som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna har då rätt att utse en representant till valberedningen.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser en annan ledamot.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Koden vilket bland annat innebär förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen lämnar även förslag på arvode till ledamöterna.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen som offentliggörs inför varje årsstämma.

För mer information:

Johan Regnér, Corporate Finance Manager,
Telefon: +46 (0)733 77 50 04
E-post: 
johan.regner@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: 
press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.  www.ambea.se