Nya medlemmar stärker AniCuras vetenskapliga råd

AniCuras vetenskapliga råd skapades 2013 för att stödja AniCuras verksamheter avseende evidensbaserad vård, kvalitetssäkring och forskningsstrategi. I och med AniCuras geografiska expansion utökas rådet nu med två nya medlemmar.

Rådets huvudsakliga uppgift är att främja evidensbaserad medicin och kvalitet inom AniCura. Rådet har också till uppgift att understödja klinisk forskning inom AniCura vilket inkluderar att fördela medel från AniCuras forskningsfond till kvalificerade forskningsprojekt. Att främja evidensbaserad medicin och klinisk forskning ger en rad fördelar för våra patienter framför allt i form av högre medicinsk kvalitet och patientsäkerhet.

AniCura har nöjet att meddela tillsättningen av två ytterligare medlemmar till AniCuras vetenskapliga råd. Personerna åtnjuter gott renommé och uppskattning för sin kompetens och vilja till utveckling samt har spelat en viktig roll i utvecklingen av sina respektive medicinska områden.

Barbara Kaser-Hotz, leg vet, Prof. Dr. med vet, Dipl ACVR, Dipl ECVDI, verksamhetschef och specialist inom onkologi och radiologi på AOI Center i Zug, Schweiz.

och

Monika Linek, leg vet, Dipl ECVD, verksamhetschef och specialist inom dermatologi på AniCura Tierärztliche Spezialisten Hamburg, Tyskland.

– Klinisk forskning har varit en central del under hela min karriär som veterinär, både akademiskt och i klinik. Jag ser verkligen fram emot att bidra till att fler forskningsprojekt drivs inom AniCura vilket leder till fler evidensbaserade behandlingar och ett förbättrat kvalitetsarbete, säger Barbara Kaser-Hotz.

– AniCuras fokus på forskning, kvalitet och evidensbaserad medicin var en viktig anledning när vi valde att ansluta oss till AniCura. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter inom dermatologi, klinisk forskning och kvalitetssäkring till AniCuras vetenskapliga råd, säger Monika Linek.

– Det är mycket glädjande att AniCura fortsätter att attrahera djursjukhus och individer med så bred och djup erfarenhet inom klinisk forskning och evidensbaserad medicin utanför Skandinavien. Vi ser fram emot att internationalisera rådets arbete ytterligare samt att fortsätta främja forskning och högre vårdkvalitet inom AniCura, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras vetenskapliga råd.

För mer information, vänligen kontakta

Anna Tidholm, Ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd, +46 8 505 304 00

Peter Dahlberg, VD AniCura, +46 730 505 050

Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 130 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 2 500 passionerade medarbetare tar varje år hand om fler än en miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida www.anicuragroup.com

Taggar:

Om oss

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa. Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter. För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida www.anicuragroup.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Klinisk forskning har varit en central del under hela min karriär som veterinär, både akademiskt och i klinik. Jag ser verkligen fram emot att bidra till att fler forskningsprojekt drivs inom AniCura vilket leder till fler evidensbaserade behandlingar och ett förbättrat kvalitetsarbete.
Barbara Kaser-Hotz, leg vet, Prof. Dr. med vet, Dipl ACVR, Dipl ECVDI, verksamhetschef och specialist inom onkologi och radiologi på AOI Center i Zug, Schweiz.
AniCuras fokus på forskning, kvalitet och evidensbaserad medicin var en viktig anledning när vi valde att ansluta oss till AniCura. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter inom dermatologi, klinisk forskning och kvalitetssäkring till AniCuras vetenskapliga råd.
Monika Linek, leg vet, Dipl ECVD, verksamhetschef och specialist inom dermatologi på AniCura Tierärztliche Spezialisten Hamburg, Tyskland.
Det är mycket glädjande att AniCura fortsätter att attrahera djursjukhus och individer med så bred och djup erfarenhet inom klinisk forskning och evidensbaserad medicin utanför Skandinavien. Vi ser fram emot att internationalisera rådets arbete ytterligare samt att fortsätta främja forskning och högre vårdkvalitet inom AniCura.
Anna Tidholm, ordförande i AniCuras vetenskapliga råd.