OCT – en revolution inom humanvården, nu även möjlig för djur

Optisk koherenstomografi, OCT, har revolutionerat humansjukvården då den väsentligt underlättat diagnostiken av ögonsjukdomar och ökat förståelsen för deras orsaker. I AniCuras långsiktiga satsning att skapa framtidens djursjukvård, har en OCT, med finansiell support från en av AniCuras delägare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, införskaffats till AniCura Djursjukhuset Albano i Danderyd. Instrumentet är unikt i Norden inom klinisk verksamhet för djur.

Ögonfotografering med OCT har tidigare framförallt använts inom forskning vad gäller djursjukvården. Införskaffandet av OCT:n innebär en unik uppgradering och förfining av ögondiagnostiken inom AniCura Djursjukhuset Albanos ögonmottagning.

Satsningen kommer djuren tillgodo i många avseenden, främst genom möjligheten att göra noggrannare undersökningar, särskilja olika ögonsjukdomar och ställa säkrare diagnoser. Instrumentet bidrar till en mer detaljerad och bättre uppföljning av patienter under behandling, liksom patienter med särskilda kroniska ögonsjukdomar.

OCT kan liknas vid ett ekolod som använder ljusvågor istället för ljudvågor. Våglängder ger information från olika vävnader och kan skilja ut näthinnans olika lager beroende på hur de reflekteras. Via informationen bildar datorn en genomskärningsbild av den avbildade näthinnan, hornhinnan eller synnerven. OCT gör det möjligt att behandla bilderna på många olika sätt – bland annat kan datorn ta fram tredimensionella bilder. OCT lämpar sig särskilt bra för att upptäcka ärftliga ögonsjukdomar vilket har stor betydelse för avelsarbetet. Hos hundar finns ett flertal sjukdomar i näthinnan, exempelvis PRA och med hjälp av OCT kan veterinären styrka misstanken om sjukdomen.

– OCT:n ger en fantastisk möjlighet att undersöka ögonen på våra patienter, inte minst patienter med olika ärftliga näthinnesjukdomar. Det unika med apparaten är att den kan få ut ett tvärsnitt av näthinnan och vi kan därmed bedöma i vilket lager av näthinnan förändringen finns, samt vilken utbredning den har. Ovärderlig information som vi tidigare endast kunnat få fram vid obduktion, säger Titti Sjödahl-Essén, specialist i oftalmologi hos hund och katt samt chefsveterinär, AniCura Djursjukhuset Albano.

Hur går undersökningen till?
Före undersökningen ges patienten ögondroppar som vidgar pupillerna så att näthinnan syns tydligt. De flesta djur behöver en lugnande spruta för att ligga helt still vid undersökningen. Detta är en icke-invasiv undersökning som inte alls är smärtsam för patienten. Undersökningen går relativt fort att utföra om djuret ligger still och ögat inte rör sig för mycket. Till skillnad mot undersökning av människor kan vi inte be djuren titta åt olika håll vilket försvårar undersökning av vissa delar som exempelvis ytterkanterna av näthinnan. Undersökningen tar ca 20 minuter att genomföra.

– Vi ser fram emot att OCT:n blir ett utmärkt komplement till våra övriga ögoninstrument för ännu säkrare diagnostisering, säger Titti Sjödahl-Essén.

För mer information, vänligen kontakta
Karin Dileo, Marknadsansvarig Stora Djursjukhus Sverige, +46 708 164 240

Om AniCura
AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 130 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 2 500 passionerade medarbetare tar varje år hand om fler än en miljon patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida www.anicura.se

Taggar:

Om oss

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa. Inom företaget erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter. För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna vår hemsida www.anicuragroup.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

OCT:n ger en fantastisk möjlighet att undersöka ögonen på våra patienter, inte minst patienter med olika ärftliga näthinnesjukdomar. Det unika med apparaten är att den kan få ut ett tvärsnitt av näthinnan och vi kan därmed bedöma i vilket lager av näthinnan förändringen finns, samt vilken utbredning den har. Ovärderlig information som vi tidigare endast kunnat få fram vid obduktion.
Titti Sjödahl-Essén, specialist i oftalmologi hos hund och katt samt chefsveterinär, AniCura Djursjukhuset Albano