Arbetsförmedlingen intervjuar arbetsgivare om framtiden

Report this content

Arbetsmarknaden är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta personal. Hur ser de på framtiden?
Nu drar Arbetsförmedlingens prognosarbete igång. De närmaste veckorna intervjuas över 16 500 arbetsgivare i hela landet varav närmare 700 i Gävleborgs län.

Arbetsförmedlingen kommer att intervjua både privata och offentliga arbetsgivare för att bland annat ta reda på hur de ser på efterfrågan av varor och tjänster och tillgången på arbetskraft. Resultat och slutsatser presenteras i Arbetsförmedlingens kommande prognos, som släpps både på riksnivå och regionalt, den 13 juni.

I Gävleborg län kommer Arbetsförmedlingen att intervjua närmare 550 privata arbetsgivare och cirka 120 offentliga verksamheter.

– Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser. Nu är vi extra nyfikna på hur arbetsgivarna tacklar arbetskraftsbristen. De här samtalen är också viktiga för att knyta ihop arbetsgivarnas rekryteringsbehov med de arbetssökandes kompetens, till exempel när vi planerar arbetsmarknadsutbildningar eller samarbetar med kommunerna, säger Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Den senaste prognosen visade att arbetskraftsbristen i Gävleborgs län var den högsta på minst tio år. Ersättningsrekryteringar för pensionsavgångar i kombination med högkonjunktur och ökad produktion leder till stora bekymmer hos länets arbetsgivare att finna rätt kompetens.

– Insikt, förståelse och samverkan mellan olika aktörer om kompetensförsörjningsbehovet hos länets arbetsgivare nu och i framtiden är en av nycklarna för att klara av framtida tillväxt och välfärd, säger Helena Lindh.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Två gånger om året presenteras både en övergripande prognos för hela landet och prognos för varje län. Prognoserna brukar vara mycket träffsäkra.

Mer information: Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 26 60
Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Prenumerera

Citat

Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser
Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker