Citat

Inte minst i dessa tider kan det vara en bra idé att ta chansen att yrkesväxla
Eva Magnusson, arbetsförmedlare
Största hindret för jobbtillväxt i länet är bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens
Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker
Särskilt glädjande är det att långtidsarbetslösheten minskar
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef
Variationerna hänger ihop med bland annat näringslivsstrukturen i respektive kommun, pendlingsmöjligheter, utbildningsnivåer och sammansättningen av de arbetssökande
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef
I Gävleborgs län märks ännu ingen avtagande tillväxttakt. Visst finns det enstaka varningssignaler i form av varsel och arbetsgivare med sänkta förväntningar, men tecknen på en tillväxt som planar ut är få och små
Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker
Många av våra inskrivna sökande behöver börja med en sådan anställning för att komma in på arbetsmarknaden
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef i södra Hälsingland
Matchningen bland unga har blivit mer inriktad på personlighet, egenskaper och drivkrafter
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef i södra Hälsingland
Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser
Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker
Vill man ha jobb direkt efter gymnasiet är det klokt att satsa på en yrkesutbildning inom till exempel bygg eller vård
Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker
För att vår region skall bli hållbar i framtiden måste vi alla ta ett ansvar för vår gemensamma framtid, annars står vi där utan framtidstro och inga kunder, leverantörer eller kompetent personal
Fredrik Jönsson, Hudik Hockey
Det betyder jättemycket för samhället i stort att de lokala idrottsföreningarna engagerar sig även utanför sina idrotter, de är förebilder på flera sätt
Mia Sparrow, Arbetsförmedlingen
I oktober hade 700 personer extratjänst, det är personer som har varit i arbetslöshet en lång tid som nu får en väg in på arbetsmarknaden
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef
Vi är glada att vi nu kan komplettera vår service lokalt med service via telefon och webb, eftersom vi vet att det är något som efterfrågas av våra arbetssökande
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef
Det är inte för sent än att söka säsongsjobb i fjällvärlden
Mikael Eriksson, arbetsförmedlingschef
Det är glädjande att se att våra gemensamma insatser med kommuner och arbetsgivare mot arbetslösheten har effekt
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef
Det är flera insatser som gett resultat, bland andra ett omfattande arbete med extratjänster där vi tillsammans med kommunerna fått fram många anställningar
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef i södra Hälsingland
Allt färre ska försörja allt fler, därför är det viktigt att rusta de grupper av arbetslösa som har svårt att hitta ett arbete, genom bland annat utbildning och praktik i nära samverkan med kommuner och näringsliv
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef
Även om man inte fått jobb än ska man inte ge upp
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef Södra Hälsingland
Det är fantastiskt roligt och ett föredöme att SHL tar efter det samarbete som Brynäs IF och Arbetsförmedlingen har inlett i Gävleborg.
Christina Storm Wiklander, marknadsområdeschef Arbetsförmedlingen Södra och Norra Norrland
Extratjänsterna har verkligen tagit fart bland en del kommuner i länet och många fler är på gång vilket är glädjande
Mohamed Chabchoub
Trots den höga ungdomsarbetslösheten går utvecklingen åt rätt håll och utbildning är fortfarande den bästa investeringen för unga
Mohamed Chabchoub
Arbetsförmedlingen är en viktig aktör på den lokala arbetsmarknaden och samarbetet med andra aktörer är avgörande, vi klarar det inte på egen hand
Mikael Eriksson
De utrikesfödda utgör en allt viktigare resurs för företag och verksamheter i länet
Charlotte Humling, arbetsförmedlingschef
Ungdomar är en prioriterad grupp hos Arbetsförmedlingen som det satsas mycket på. Det ser vi resultatet av nu och det är oerhört positivt
Charlotte Humling
Våga anställ en ungdom även om den inte riktigt har kompetensen.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Det är tydligt att arbetsgivarna behöver personal vilket är positivt, men problemet med att hitta personer med den kompetens som krävs blir också mer uppenbart
Charlotte Humling
Det är bekymmersamt med de många varslen då vi är ett industritungt län
Charlotte Humling
Hellre satsa på att språkutbilda en person med rätt kompetens än omvänt
Charlotte Humling
Det har blivit allt viktigare att ha slutfört sin gymnasieutbildning. Och har man dessutom andra kompetenser, som körkort och språkkunskaper, har man ökat sina chanser att få jobb.
Charlotte Humling, arbetsförmedlingschef i Gävle
Nu är det upp till bevis att det vi var överens om i våras gäller
Mohamed Chabchoub
De positiva tongångarna hos företagen är förstås glädjande men vi står fortfarande inför stora utmaningar nästa år när det gäller arbetslösheten
Charlotte Humling
Ska vi minska ungdomsarbetslösheten rejält måste vi samarbeta med olika kommunala verksamheter
Christina Storm Wiklander
Få utmaningar är viktigare än att minska arbetslösheten och bidra till att fler personer har ett arbete att gå till
Anna-Karin Hainsworth
Det personliga mötet är viktigt för att få en uppfattning om hur personen kommer att sköta jobbet
Göran Ullberg
Utan att ha arbetsgivarna, de offentliga och inte minst de privata, med oss kommer den negativa utvecklingen att fortsätta.
Charlotte Humling
Utbildning är jätteviktigt
Charlotte Humling
Sommarjobb är naturligtvis en mycket bra möjlighet för unga personer att få en första kontakt med arbetsmarknaden
Charlotte Humling
Det är viktigt att även privata arbetsgivare inser betydelsen av att ungdomar får en chans
Charlotte Humling
Ungdomarna måste inse vikten av utbildning
Charlotte Humling
Vi står inför stora utmaningar nästa år
Charlotte Humling
Kommuninvånarna i Nordanstig är positivit inställda till att röra på sig
Charlotte Palmborg
Att arbetslösheten minskar beror på en hyfsat god efterfrågan, men också på att antalet nyinskrivna minskar
Charlotte Humling
Gävleborg är ett län som av tradition har en brukskultur. Framtidens arbetsmarknad ser annorlunda ut och vi kommer att behöva mer innovation och utveckling för att flytta fram länets position på arbetsmarknaden,
Charlotte Humling
Det är dags att vi får en störe blandning mellan könen på fler arbetsplatser
Charlotte Humling
– Vi har sett en positiv utveckling på arbetsmarknaden i Hofors både under februari och mars. Fler människor får jobb och detta är väldigt glädjande. Detta är bland annat ett resultat av vårt nära samarbete med arbetsgivare.
Jessica Löhman
Även personer som traditionellt står långt från arbetsmarknaden får jobb, inte bara de med lång utbildning.
Charlotte Humling
Vi har en hög arbetslöshet i länet, både bland unga och vuxna
Charlotte Humling
. Det är oerhört viktigt att fler personer fullföljer sina studier för att stärka sina jobbchanser under 2014
Charlotte Humling
Det är viktigt att anställningarna sker på justa villkor.
Charlotte Humling
Det krävs både att den arbetssökande ökar sin konkurrenskraft, kanske i form av utbildning och att arbetsgivarna ser möjligheter i den som har varit arbetslös en längre tid. Trots en lång tid utan arbete kan man vara exakt rätt person för ett visst jobb
Charlotte Humling