Arbetslösheten minskar från hög nivå

Arbetslösheten fortsätter att minska i Gävleborgs län. I april var 12 781 länsbor inskrivna som arbetslösa. Det motsvarar 9,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. I riket var det 6,7 procent.

– Särskilt glädjande är det att långtidsarbetslösheten minskar, säger Mohamed Chabchoub.

Antalet personer som varit arbetslösa i mer än två år minskade med drygt sju procent i länet mellan april 2018 och april 2019. Samtidigt minskade antalet som varit arbetslösa i mer än ett år med drygt elva procent.

Kort om arbetsmarknaden i Gävleborgs län, april 2019

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018)

  • 9,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9,8).* Sammanlagt 12 781 personer (13 383).
  • 13,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,3).* Sammanlagt 1 893 personer (2 118).
  • 5 298 personer var öppet arbetslösa (5 738).
  • 7 483 personer deltog i program med aktivitetsstöd (8 525).
  • 636 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (663).
  • 1359 personer fick arbete (1 507).
  • 51 personer varslades om uppsägning (61).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras den 13 juni kl. 6:00

Aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef södra Hälsingland och talesperson för Gävleborgs län, 010-486 19 92

Mer information: Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19

Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

 

 

Prenumerera

Citat

Särskilt glädjande är det att långtidsarbetslösheten minskar
Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef