Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gävleborg maj 2019

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Gävleborgs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2019, Gävleborgs län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2018)

  • 9,1 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 12 487 personer (12 636).
  • 12,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,4).* Sammanlagt 1 790 personer (1 972).
  • 5 006 personer var öppet arbetslösa (4 573).
  • 7 481 personer deltog i program med aktivitetsstöd (8 063).
  • 700 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (615).
  • 1411 personer fick arbete (1 747).
  • 78 personer varslades om uppsägning (42).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Månadsstatistiken för juni publiceras 15 juli.

Mer information: Karin Berglind, sektionschef Analysavdelningen, 010-487 41 00

Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed