Arbetslösheten fortsätter att minska

Report this content

Arbetslösheten fortsätter att minska i Gävleborgs län, men är fortfarande är högst i landet. Den minskar i alla grupper men allra mest bland ungdomar, -13 procent på ett år.

– Gymnasieutbildning och kunskaper i svenska språket är viktiga faktorer när det gäller att få jobb men vi har gjort en hel del insatser för att ungdomar ska få jobb, så som stärkta överenskommelser om samarbete med bland andra kommuner, folkhögskolor och privata företag. Och genom att ta tillvara och matcha och marknadsföra arbetssökande utifrån deras hela kompetens kan vi kompensera för bristande nätverk och referenser, säger Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef i södra Hälsingland och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

Kort om arbetsmarknaden i Gävleborgs län, mars 2019

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018)

  • 9,5 procent var inskrivna som arbetslösa (10,0).* Sammanlagt 13 093 personer (13 785).
  • 13,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,1).* Sammanlagt 1 964 personer (2 251).
  • 5 650 personer var öppet arbetslösa (5 029).
  • 7 443 personer deltog i program med aktivitetsstöd (8 756).
  • 667 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (657).
  • 1 030 personer fick arbete (1 257).
  • 75 personer varslades om uppsägning (47).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars publiceras den 14 maj kl. 6:00

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Mer information: Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 26 60

För kommentarer: Mohamed Chabchoub, chef Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland, 010-486 19 92

Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se