Gävle och Sandviken går mot strömmen när det gäller arbetskraften 2030

Report this content

Det är tuff konkurrens om arbetskraften och svårt att få tag i personal redan i dag. En ny rapport visar att situationen riskerar att förvärras i stora delar av länet fram till 2030. Orsaken är att befolkningen i arbetsför ålder minskar och kommer att vara ännu mer ojämnt fördelad över länet.

Arbetsförmedlingen har tittat på hur befolkningsutvecklingen påverkar tillgången på arbetskraft regionalt fram till 2030. Det visar sig att invånarna i arbetsför ålder (16-64 år) inte ökar i samma takt som resten av befolkningen – och de är dessutom ojämnt fördelade över landet.

I sex av 21 län minskar befolkningen mellan 16 och 64 år och det är stora skillnader inom länen. Medan den arbetsföra befolkningen växer i huvudorter, städer och storstadsnära pendlingskommuner, fortsätter landsbygden och små kommuner att tappa invånare i arbetsför ålder. Gävleborg väntas växa något totalt tack vare Gävle och Sandviken.

Det här är oroande, särskilt som de äldre blir förhållandevis fler i de kommuner som får färre invånare i arbetsför ålder. Det innebär att det kommer att finnas stora behov av till exempel vård och omsorg, men färre som kan ta de här jobben, säger Helena Lindh, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Det är framförallt kommuner i Norrland som drabbas av denna negativa utveckling. I Gävleborg gäller det alla kommuner utom Gävle och Sandviken. Storstadsområden och kommuner nära större städer kan tvärtom räkna med en ökning av folk i arbetsför ålder. Övertorneå är den kommun som väntas få störst minskning i  arbetsför ålder, medan Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala, är den kommun som får den största procentuella ökningen av invånare mellan 16 och 64 år.

Arbetsförmedlingens rapport bygger på underlag från SCBs befolkningsprognoser. De visar att det blir totalt 420 000 fler utrikes födda 16–64-åringar fram till 2030, medan inrikes födda endast växer med 30 000 personer. Det är dessutom bara i storstadsregionerna som antalet inrikes födda i arbetsför ålder väntas öka. Utrikes födda mellan 16 och 64 år blir däremot fler i alla kommungrupper, den procentuella ökningen är störst i små kommuner.

Det här innebär att det är extra viktigt för små kommuner att ta vara på den resurs som utrikesfödda är, annars riskerar de att få mycket svårt med arbetskraftsförsörjningen. Utrikes födda står för nästan hela ökningen av personer i yrkesaktiv ålder, det är där arbetskraftsreserven finns, säger Helena Lindh.

Befolkningsutvecklingen 16–64 år i Gävleborgs län 2018–2030

Kommun Befolkningsutveckling i antal Befolkningsutveckling i procent
Bollnäs -372 -2,4%
Gävle 4 062 6,5%
Hofors -301 -5,4%
Hudiksvall -708 -3,3%
Ljusdal -596 -5,6%
Nordanstig -247 -4,7%
Ockelbo -174 -5,1%
Ovanåker -407 -6,3%
Sandviken 1 064 4,6%
Söderhamn -1 302 -9,0%
Gävleborgs län 1 019 0,6%
Riket 453 058 7,2%

Fakta:

I dessa län ökar befolkningen 16-64 år till 2030

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Skåne, Halland, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Västerbotten, Dalarna

I dessa län minskar befolkningen 16-64 år till 2030

Kalmar, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten

Rapporten och listor över den arbetsföra befolkningen i alla kommuner och län fram till 2030 finns på: www.arbetsformedlingen.se/pressrum

Mer information: Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 26 60

Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

 

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se