Kort om arbetsmarknaden i Gävleborgs län

Här hittar du en kort sammanfattning om vad som hände på arbetsmarknaden i november 2017.

Kort om arbetsmarknaden för Gävleborgs län, november 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2016.

  • 10,4 procent var inskrivna som arbetslösa (11,3).* Sammanlagt 14 104 personer (15 330) varav 2 072 inom etablering (2 959).
  • 17,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (20,0).* Sammanlagt 2 586 personer (3 072) varav 395 inom etablering (650).
  • 4 691 personer var öppet arbetslösa (5 947) varav 935 inom etablering (1 596).
  • 9 413 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 383) varav 1 137 inom etablering (1 363).
  • 813 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1 022) varav 35 inom etablering (216).
  • 1 231 personer fick arbete (1 161) varav 88 inom etablering (84).
  • 78 personer varslades om uppsägning (64).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

För mer information: Helena Lindh,arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 26 60
Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Prenumerera

Dokument & länkar