Lantmätare med utländsk examen fortbildas för att komma ut på arbetsmarknaden

Report this content

Det råder brist på lantmätare i Sverige. Därför har Arbetsförmedlingen, Lantmäteriet och Högskolan i Gävle skapat en skräddarsydd utbildning för arbetslösa lantmätare med examen från ett annat land.

– Lantmäteriet har under flera år haft ett stort rekryteringsbehov och det har varit svårt att rekrytera den kompetens vi behöver, säger Elisabet Lewis, på Lantmäteriet.

Möjliga arbetsgivare för en lantmätare är förutom Lantmäteriet även kommuner, byggbolag och gruvbolag. Hos Arbetsförmedlingen finns det inskrivna lantmätare med en utländsk examen. För att dessa personer ska vara anställningsbara i Sverige krävs det en påbyggnadsutbildning.

– Vi vet att det finns personer med en utbildning till Lantmätare med sig från hemlandet. De uppfyller dock inte de krav vi ställer när vi rekryterar då de saknar kunskap om svensk lagstiftning inom fastighetsbildningsområdet, säger Elisabet Lewis.

Myndighetssamverkan för att fylla arbetsmarknadens behov

Kompetensen för att utbilda lantmätare finns på Högskolan i Gävle. För att tillgodose det arbetsmarknadsbehov som finns har de tre myndigheterna valt att samverka genom att skapa denna uppdragsutbildning som innehåller fyra av de viktigaste kurserna med inriktning mot ekonomi och juridik.

Urvalsprocessen inleddes av Arbetsförmedlingen i december 2018, av det 40-tal positiva svar som inkom kallades drygt 30 personer vidare till intervjuer som skedde i samverkan med Lantmäteriet.

Högskolan i Gävle kommer att genomföra uppdragsutbildningen på helfart med start 8 april, utbildningen pågår sedan till 6 oktober.

Utbildningsdeltagarna är personer i åldersspannet 20-64 år med en akademisk lantmäteriexamen dokumenterad från utlandet. Målet är att de ska bli anställningsbara inom svensk lantmäteriverksamhet, eller fortsätta sin utbildning mot en svensk lantmäteriexamen. Efter avslutad utbildning kommer kursdeltagarna att erbjudas en praktikplats på Lantmäteriet under tre-sex månader.

– Jag ser fram emot att se resultatet av detta och är stolt över att vi tillsammans får möjlighet att skapa riktig samhällsnytta genom detta samarbete, säger Michael Persson, branschstrateg på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen

Michael Persson, michael.persson@arbetsformedlingen.se, 010-486 85 52

Högskolan i Gävle

Simon Skytt Dempwolf, simon.skytt.dempwolf@hig.se, 073-656 87 05

Lantmäteriet

Elisabet Lewis, elisabet.lewis@lm.se, 026-63 34 45

Prenumerera