Månadsstatistik för Gävleborgs län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Gävleborgs län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om arbetsmarknaden för Gävleborgs län, februari 2018

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017.

  • 10,2 procent var inskrivna som arbetslösa (11,4).* Sammanlagt 14 031 personer (15 595) varav 1 928 inom etablering (2 968).
  • 15,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,0).* Sammanlagt 2 376 personer (2 899) varav 346 inom etablering (617).
  • 5 136 personer var öppet arbetslösa (6 014) varav 737 inom etablering (1 534).
  • 8 895 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 581) varav 1 191 inom etablering (1 434).
  • 611 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (719) varav 10 inom etablering (128).
  • 1 171personer fick arbete (1 180) varav 32 inom etablering (51).
  • 46 personer varslades om uppsägning (82).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Länk till mer statistik:

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik.html

Månadsstatistiken för februari publiceras 11 april.

Fotnot: Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå.

Ytterligare information: Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 26 60
Presskontakt: Lotta Edman, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21