Månadsstatistik för Gävleborgs län för maj, 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Gävleborgs län. Statistiken baseras på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2018, Gävleborgs län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2017)

  • 9,3 procent var inskrivna som arbetslösa (10,5).* Sammanlagt 12 636 personer (14 151) varav 1 760 inom etablering (2 575).
  • 13,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (16,4).* Sammanlagt 1 972 personer (2 413) varav 310 inom etablering (508).
  • 4 573 personer var öppet arbetslösa (4 844) varav 677 inom etablering (1 187).
  • 8 063 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 307) varav 1 083 inom etablering (1 388).
  • 615 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (653) varav 10 inom etablering (70).
  • 1 747 personer fick arbete (1 863) varav 36 inom etablering (76).
  • 42 personer varslades om uppsägning (57).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften

Inskrivna arbetslösa i maj 2018 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

 

Länkt till aktuell statistik för alla län och för riket som helhet:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Bifogat finns en samling diagram som visar trenderna över de senaste 20 åren.

Juni och juli månadsstatistik för Gävleborgs län publiceras 13 augusti.

För mer information: Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen Gävleborgs län, 010-486 26 60
Presskontakt: Lotta Edman, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media