Citat

Vi gläder oss åt de många lediga jobben men ser stora skillnader mellan vad arbetsgivarna söker och de arbetssökandes kompetens.
Tina Ersson, Arbetsförmedlingens chef på Gotland.
Företag investerar och öppnar butiker på Gotland, det finns en framtidstro.
Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen i Visby.
De är speciellt viktigt för ungdomar att få en start i arbetslivet, att de inte får börja med att sitta på vänt.
Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen i Visby
Att vi har färre arbetslösa är positivt och bådar gott inför framtiden. Det känns extra bra att ligga på plus redan nu.
Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen i Visby
Branscher som kommer gå bra 2014 är de som fångar upp den ökade konsumtionen som handel samt hotell och restaurang som är viktiga på Gotland.
Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen Visby
Jämfört med 2012 ligger vi lite bättre till på nästan varje punkt. Samtidigt ser jag med oro på utvecklingen inom varsel.
Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen i Visby
Säsongsvariationer är vi på Gotland vana vid men det är glädjande att vi fortsätter hålla oss under förra årets nivå. Att det fortsätter så under hösten och vintern blir vår utmaning.
Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen Visby
Det är inte ofta som så många siffror rör sig i rätt riktning, om än med små steg. Jag glädjer mig speciellt åt att vi kunnat hålla fler av våra ungdomar sysselsatta i år, att våra företag och offentliga organisationer satsar på dem.
Tina Ersson, chef för Arbetsförmedlingen i Visby
– Näst lägsta arbetslöshetssiffran i Sverige, det är mångas insatser som ligger bakom.
Tina Ersson