Kort om arbetsmarknaden för Gotlands län i december månad

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

 

  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 1 861 personer (1 866) varav 167 inom etablering (97).
  • 11,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 357 personer (385) varav 28 inom etablering (12).
  • 952 personer var öppet arbetslösa (908) varav 101 inom etablering (44).
  • 909 personer deltog i program med aktivitetsstöd (958) varav 66 inom etablering (53).
  • 129 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (123) varav 4 inom etablering (9).
  • 124 personer fick arbete (116) varav 5 inom etablering (0).
  • 0 personer varslades om uppsägning (11).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för januari publiceras 12 februari kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Kristina Ersson, Arbetsförmedlingschef, 010-487 26 42
För information: Jim Enström, analytiker, 010-487 26  40
Presskontakt: Amina Grill, 010-486 07 52

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera