Kort om arbetsmarknaden i Gotland län, juli 2018

Månadsstatistik, juli 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Gotland län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 4,1 procent var inskrivna som arbetslösa (5,0).* Sammanlagt 1 119 personer (1 382) varav 48 inom etableringsprogrammet (0).
  • 5,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 169 personer (221) varav 6 inom etableringsprogrammet (0).
  • 585 personer var öppet arbetslösa (670) varav 0 inom etableringsprogrammet (0).
  • 534 personer deltog i program med aktivitetsstöd (712) varav 48 inom etablering (0).
  • 93 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (82) varav 3 inom etablering (0).
  • 176 personer fick arbete (153) varav 0 inom etablering (0).
  • 34 personer varslades om uppsägning (0).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti månad publiceras 12 september kl. 06:00

För information: Jim Enström, analytiker, 010-487 26  40
Presskontakt: Pressjouren, 010-486 07 52

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se