Månadsstatistiken för Gotland län för februari, 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Gotland län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser

                                           Kort om februari 2018, Gotland län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 1 875 personer (1 974) varav 156 inom etablering (135).
  • 11.1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,2).* Sammanlagt 347 personer (388) varav 20 inom etablering (18).
  • 948 personer var öppet arbetslösa (951) varav 85 inom etablering (76).
  • 927 personer deltog i program med aktivitetsstöd (1 023) varav 71 inom etablering (59).
  • 99 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (125) varav 0 inom etablering (22).
  • 166 personer fick arbete (192) varav 4 inom etablering (0).
  • 0 personer varslades om uppsägning (0).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars månad publiceras april kl. 8:00
 

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

För mer information; kontakta Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-487 26 40.

Presskontakt: Amina Grill, kommunikatör, telefon 010-486 07 52.

För information: Jim Enström, analytiker, 010-487 26  40
Presskontakt: Amina Grill, 010-486 07 52

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Dokument & länkar