Minskad ungdomsarbetslöshet på Gotland

Report this content

Arbetslösheten låg på samma nivå i mars som samma månad förra året, 6,2 procent. Däremot har ungdomsarbetslösheten minskat med 1,2 procentenheter jämfört med mars 2018, från 10,6 till 9,4 procent i mars 2019.

 

Kort om mars 2019, Gotlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018)

 • 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 1 744 personer (1 736).
 • 9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,6).* Sammanlagt 6 184 personer (6 691).
 • 909 personer var öppet arbetslösa (857).
 • 835 personer deltog i program med aktivitetsstöd (879).

 • 90 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (95).

 • 166 personer fick arbete (202).
 • 15 personer varslades om uppsägning (0).

  *Andel av den registerbaserade arbetskraften.

  Månadsstatistiken för april publiceras den 14 maj kl. 6:00

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För mer information: Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 26 40
Arbetsförmedlingens pressjour: 010-486 10 00

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se