Stark men tudelad arbetsmarknad

Under april månad kom fler i arbete med stöd samtidigt som Gotland har en tudelad arbetsmarknad där utsatta grupper växer.

I slutet av april var 1 839 personer, eller 6,6 procent inskrivna arbetslösa. Det är cirka 40 personer färre än samma månad förra året. För riket var andelen 7,7 procent. Även bland ungdomar, 18 och 24 år, har arbetslösheten sjunkit och låg i slutet av april på 11,2 procent jämfört med 13,4 procent ett år tidigare.

– Arbetsmarknaden är fortsatt stark här på Gotland och det finns fortfarande många lediga sommarjobb om man jämför med samma period i fjol, säger Tina Ersson, arbetsförmedlingschef i Visby.

I april fick drygt 200 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling arbete, under samma månad förra året var antalet cirka 100 fler. Antalet inskrivna som varit arbetslösa mer än 6 månader har minskat med cirka 90 personer, jämfört med samma månad i fjol. Vid slutet av april utgjordes gruppen av 1 101 personer. De med mer än ett år i arbetslöshet var cirka 65 färre än i april i fjol.

Däremot ökar antalet personer i etableringsuppdraget, vilket är en utveckling som kommer bestå under större delen av 2017. I slutet på april omfattade etableringsuppdraget 176 personer, för ett år sedan var antalet 71.

Kort om arbetsmarknaden för Gotland län, april 2017

  •  6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 1 839 personer (1 876) varav 140 inom etablering (52). 
  •  11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,4).* Sammanlagt 350 personer (444) varav 19 inom etablering (7).
  • 830      personer var öppet arbetslösa (792) varav 61 inom etablering (44).
  •  1 009 personer deltog i program med aktivitetsstöd (1 084) varav 79 inom etablering (8). 
  •  87 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (94) varav 5 inom etablering (4). 
  • 213      personer fick arbete (309) varav 4 inom etablering (0).
  •  16 personer varslades om uppsägning (7). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för maj publiceras 15 juni kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

För kommentarer: Kristina Ersson, Arbetsförmedlingschef, 010-487 26 42
För information: Jim Enström, analytiker, 010-487 26  40
Presskontakt: Amina Grill, 010-486 07 52

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se