Arbetsförmedlingen intervjuar arbetsgivare om framtiden

Report this content

Arbetsmarknaden är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta personal. Hur ser de på framtiden?
Nu drar Arbetsförmedlingens prognosarbete igång. De närmaste veckorna intervjuas över 16 500 arbetsgivare i hela landet varav drygt 400 i Jämtlands län.

Arbetsförmedlingen kommer att intervjua både privata och offentliga arbetsgivare för att bland annat ta reda på hur de ser på efterfrågan av varor och tjänster och på tillgången på arbetskraft. Resultat och slutsatser presenteras i Arbetsförmedlingens kommande prognos, som släpps både på riksnivå och regionalt, den 13 juni.

I Jämtlands län kommer Arbetsförmedlingen att intervjua omkring 350 privata arbetsgivare och cirka 70 offentliga verksamheter.

– Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser. Nu är vi extra nyfikna på hur arbetsgivarna tacklar arbetskraftsbristen. De här samtalen är också viktiga för att knyta ihop arbetsgivarnas rekryteringsbehov med de arbetssökandes kompetens, till exempel när vi planerar arbetsmarknadsutbildningar eller samarbetar med kommunerna, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

I Jämtlands län visade senaste prognosen att tillväxten hämmas något eftersom de stora ersättningsrekryteringarna på grund av generationsskiftet fortsätter att orsaka stora bekymmer hos länets arbetsgivare att finna rätt kompetens.

– Insikt, förståelse och samverkan mellan olika aktörer om kompetensförsörjningsbehovet hos länets arbetsgivare nu och i framtiden är en av nycklarna för att klara av framtida tillväxt och välfärd, säger Maria Salomonsson.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Två gånger om året presenteras både en övergripande prognos för hela landet och prognos för varje län. Prognoserna brukar vara mycket träffsäkra.

För information: Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län, 010-487 67 19
Presskontakt: Lotta Edman, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Prenumerera

Citat

Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker