Citat

Det största hindret för jobbtillväxt i länet är bristen på arbetskraft med rätt kompetens
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
Arbetsgivarna har fortsatt svårt att hitta kompetens då arbetsmarknaden fortsätter att vara stark samtidigt som många arbetslösa inte har den kompetens som efterfrågas
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
Deltagarna får på ett lättsamt sätt prova på och lära sig mer om vård- och omsorgsarbete för att locka fler till branschen
Ingrid Jacobsson, verksamhetssamordnare
Variationerna har bland annat att göra med näringslivsstrukturen i de olika kommunerna, utbildningsnivåer, sammansättningen av de arbetssökande och pendlingsmöjligheter där Krokom ligger strategiskt nära både Östersund och Åre som är länets tillväxtmotorer
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
Alla aktörer på arbetsmarknaden behöver fokusera på långsiktiga samarbeten för att bygga kedjor av insatser för individen
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef
Det förbättrade läget beror på en fortsatt god arbetsmarknad och att vi har ett väl fungerande samarbete med arbetsgivare
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef i västra Jämtlands län
För oss är det självklart att engagera oss i samhällsutvecklingen och det vore önskvärt att fler företag gjorde detsamma
Mikael Persson, personalchef, Engcon
Länets arbetsmarknad är beroende av den utländska arbetskraften
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
Konkurrensen gällande arbetskraft hårdnar mer och mer framöver och är en tillväxthämmande faktor för Härjedalen
Eva Bäck, sektionschef
Vi har stor efterfrågan på arbetskraft inom många branscher i länet, framför allt inom hälso- och sjukvård, utbildningssidan och vissa nyckelkompetenser inom teknik och it
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
Vi har verkligen fått ett kvitto på att vi gör ett bra jobb när det gäller kundbemötande och att kunderna är nöjda
Jenny Lindman, sektionschef
Den fortsatta utvecklingen av arbetslösheten påverkas främst av hur inskrivningarna i etableringen av utrikesfödda kommer att se ut framöver och om de nyanlända stannar i länet eller inte
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
Samarbetet är mycket värdefullt och gör det enklare för mig att rekrytera
Thomas Lundström, Ica-handlare
Än är det inte för sent att söka säsongsjobb i fjällvärlden
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef
Vi är glada att vi nu kan komplettera vår service lokalt med service via telefon och webb, eftersom vi vet att det är något som efterfrågas av våra arbetssökande
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef
Vi har en stor utmaning avseende utrikesfödda där vi samarbetar med offentliga och privata aktörer för att individerna ska nå målet studier eller arbete
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef
Vi har en stabil arbetsmarknad i länet med stor efterfrågan på kompetens inom många områden
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef
Vi ser detta som ett led i ett fortsatt gott samarbete med Strömsunds kommun för att sänka arbetslösheten och bidra till en positiv samhällsutveckling
Håkan Olofsson, arbetsförmedlingschef i Strömsund
Även de som saknar gymnasieutbildning möter en tuffare arbetsmarknad
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker
Nya platser anmäls hela tiden och skapar öppningar för det första jobbet
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef Västra Jämtlands län
Sofia Karlsson
Framför allt är det ungdomar som har fullföljt sin gymnasieutbildning som har lättast att hitta ett jobb
Ett gott råd är att ta en titt på våra jobbprognoser, så att man är medveten om vilken arbetsmarknad som väntar
Maria Salomonsson
Arbetsmarknaden är stark i Östersund och det känns naturligtvis mycket roligt att Arbetsförmedlingen bidrar till det på fler än ett sätt
Christina Storm Wiklander
Vi ska vara länken mellan arbetsgivare och arbetssökande och en mässa är en fantastisk mötesplats
Håkan Olofsson
Arbetsförmedlingen vill vara ett stöd för utrikesfödda kvinnor att kunna ta steget till jobb eller studier och mer är på gång
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef
Det handlar inte längre enbart om att matcha till jobb utan snarare att matcha till rätt utbildning som kan ge ett jobb på lite längre sikt
Sofia Karlsson, Arbetsförmedlingschef Västra Jämtland
Många av de yrken där arbetsgivarna upplever svårighet att rekrytera har höga utbildningskrav.
Maria Salomonsson
Långtidsarbetslösa är en grupp vi prioriterar högt
Urban Gyllander
Den framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjningen är en utmaning för alla parter i länet. Den rådande åldersstrukturen gör att färre ska försörja fler
Maria Salomonsson
Praktik stärker möjligheten att på sikt få ett arbete. Därför är vi mycket positiva till det här samarbetet med Swedavia
Robert Nyholm
Ungdomar är en grupp som vi prioriterar och har jobbat hårt med de senaste åren
Christina Storm Wiklander
Många arbetsgivare är måna om att hjälpa ungdomar ut på arbetsmarknaden
Christina Storm Wiklander
Det är värdefull information till bland annat de som ska yrkesväxla och unga som ska välja för framtiden
Fredrika Henriksson
Arbetsförmedlingen har en stor utmaning i det faktum att kompetensen hos de inskrivna arbetssökande inte motsvarar kompetenskraven som finns hos arbetsgivarna
Christina Storm Wiklander
Anledningen till att arbetslösheten minskar handlar inte enbart om att alla får jobb utan baksidan är också att det är några som flyttar
Christina Storm Wiklander
Som län betraktat har vi sedan mitten av 2013 haft lägre arbetslöshet än genomsnittet för riket
Christina Storm Wiklander
Sommarjobb söker man medan man har vinterjackan på
Peter Boije
Det är angeläget att förbättra förutsättningarna för dem som har svårt att etablera sig på arbetsmarkanden
Christina Storm Wiklander
Läget på arbetsmarknaden är stabilt. Det sker inga stora eller dramatiska förändringar.
Christina Storm Wiklander
Historiskt vet vi att endast cirka 20 procent av de varslade blir arbetslösa
Christina Storm Wiklander
Den positiva trenden på arbetsmarknaden håller i sig
Christina Storm Wiklander
Det innebär bland annat 40 nya arbetstillfällen till Östersund
Christina Storm Wiklander
Det är alvarligt att en tredjedel av samtliga inskrivna arbetslösa i länet saknar gymnasieutbildning
Urban Gyllander
Över 1 000 personer påbörjade någon form av sysselsättning i maj
Fredrika Henriksson
Det största tillskottet av arbetskraft hittar vi i gruppen utrikesfödda
Fredrika Henriksson
Vi har fortfarande alldeles för många unga som saknar jobb
Christina Storm Wiklander
Ungdomsarbetslösheten är fortfarande relativt hög i länet men det går åt rätt håll
Christina Storm Wiklander
Att ungdomar får ett jobb och därmed klarar sin egen försörjning är centralt i vårt uppdrag
Fredrika Henriksson
För varje dag som en människa går arbetslös förlorar samhället en viktig resurs
Fredrika Henriksson