Arbetslösheten fortsätter minska – mest bland utrikesfödda

Arbetslösheten fortsätter nedåt i Jämtland och Härjedalen. I slutet av augusti var 3 820 personer arbetslösa. Det är 333 färre än i fjol. Allra mest minskar den bland utrikesfödda, men från en hög nivå.

Arbetsmarknaden i Jämtlands län är fortsatt stabil. Sista augusti var arbetslöshetsnivån 6,1 procent i länet, jämfört med 6,7 procent för ett år sedan. Bland personer födda utanför Sverige är 26,2 procent inskrivna som arbetslösa. För ett år sedan var det 31,2 procent.

– Länets arbetsmarknad är beroende av den utländska arbetskraften. Om arbetsgivarna vill rekrytera behöver de titta på utrikesfödda i än större utsträckning då de utbildade yrkeskompetenser man vill rekrytera redan har jobb. Arbetsgivarna måste rekrytera den arbetskraft som är tillgänglig. Och för Arbetsförmedlingen gäller att fortsätta arbetet med att rusta de grupper som inte är direkt matchningsbara för de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker.

Kort om augusti 2018, Jämtlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,7).* Sammanlagt 3 820 personer (4 153) varav 608 inom etablering (869).
  • 8,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,3).* Sammanlagt 649 personer (743) varav 121 inom etablering (188).
  • 1 915 personer var öppet arbetslösa (1 993).
  • 1 905 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 160) varav 418 inom etablering (381).
  • 363 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (349) varav 4 inom etableringen (27).
  • 569 personer fick arbete (585) varav 17 inom etablering (18).
  • 12 personer varslades om uppsägning (5).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

September månads statistik publiceras 12 oktober.

För information: Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län, 010-487 67 19

Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Prenumerera

Citat

Länets arbetsmarknad är beroende av den utländska arbetskraften
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker