Små rörelser på arbetsmarknaden

Arbetslösheten i Jämtlands län sjönk något i juli medan den var oförändrad i riket. Det är dock skillnader inom länet. I Krokoms kommun minskade andelen arbetslösa till 5,2 procent av den registerbaserade arbetskraften medan den steg till 10,3 i Ragunda kommun.

Det handlar om små rörelser på arbetsmarknaden i länet. I slutet av juli var 4 170 personer eller 6,7 procent av den registerbaserade arbetskraften i länet inskrivna som arbetslösa vid något arbetsförmedlingskontor. Det är en minskning med 16 personer jämfört med samma månad året innan.

Även bland länets ungdomar minskade arbetslösheten, med 103 personer till 10,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Man får gå tillbaka till före 2008 för att hitta lägre arbetslöshet bland länets 18–24-åringar.

– Vi har en stabil arbetsmarknad i länet med stor efterfrågan på kompetens inom många områden. Det bidrar starkt till att andelen arbetslösa ungdomar den här sommaren är den lägsta på mer än nio år, säger Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef i västra Jämtland och Arbetsförmedlingens talesperson i Jämtland Härjedalen.

Liten ökning inom etableringsuppdraget

Antalet personer i etableringen, det vill säga Arbetsförmedlingens uppdrag från regeringen att skapa förutsättningar för nyanlända att snabbt få arbete eller börja utbildning, ökade med 55 personer. I slutet av juli var 1 256 personer inskrivna i etableringsuppdraget. Fördelningen män-kvinnor är cirka 60-40.

– Vi räknar med att vi nu har som flest deltagare i etableringen. Våra prognoser visar att antalet nyanlända personer som skrivs in nu sakta kommer att börja minska, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län.

Stor ökning av varsel

Under juli anmäldes 25 varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen jämfört med noll för ett år sedan. Varslen under januari–juli i år landade på 280 stycken vilket är 110 fler än samma period i fjol. En stor anledning till ökningen är att antalet flyktingar har minskat vilket i sin tur kräver färre personal.

Kort om juli månad 2017, Jämtlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli månad 2016)

 • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).*
  Sammanlagt 4 170 personer (4 186) varav 847 inom etablering (877).
 • 10,3 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).*
  Sammanlagt 749 personer (852) varav 191 inom etablering (162).
 • 1 988 personer var öppet arbetslösa (1 998) varav 472 inom etablering (545).
 • 2 182 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 208) varav 375 inom etablering (332).
 • 295 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (351) varav 27 inom etablering (28).
 • 636 personer fick arbete (679) varav 27 inom etablering (36).
 • 60 personer varslades om uppsägning (28).

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Inskrivna arbetslösa i Jämtlands län juli 2017 som andel (%) av den registrerade arbetskraften 16–64 år

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakter

För kommentarer:
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef västra Jämtlands län, 010-487 44 04
Mer information:
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har en stabil arbetsmarknad i länet med stor efterfrågan på kompetens inom många områden
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef