Arbetslösheten fortsätter nedåt

Arbetsmarknaden i Jämtlands län är fortsatt stark. Det har gynnat inte minst länets unga. Där har arbetslösheten minskat med 17 procent sedan förra året. 

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad i länet. I september sjönk arbetslösheten med 3,1 procent. Länet hade i september 4 252 arbetslösa.

Minskningen gäller både dem som är inrikes födda och dem som är utrikesfödda. Största minskningen, drygt 180 till 2 356 har skett bland män medan arbetslösheten ökade med 50 personer till 1 896.

160 färre arbetslösa ungdomar

Arbetsmarknaden ser ljus ut för länets ungdomar i arbetsför ålder (18–24 år). I slutet av september var 800 unga länsbor inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med 17 procent på ett år.

Minskningen gäller även de ungdomar som är födda utanför Sverige men inom Europa. Bland de utomeuropeiskt födda har arbetslösheten däremot ökat med 12,3 procent till 355 personer.

– Det är mycket glädjande att arbetslösheten fortsätter sjunka i länet. Och än är det inte för sent att söka säsongsjobb i fjällvärlden. Där efterfrågas många olika kompetenser som kockar, serveringspersonal och liftskötare för att nämna några, säger Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef i västra Jämtlands län och talesperson för Arbetsförmedlingen i länet.

Färre lediga jobb

Antalet nyanmälda lediga platser var 941 (1 110) i september. Det var främst inom finansiell verksamhet och företagstjänster samt vård och omsorg som majoriteten av de lediga platserna fanns. De yrken som efterfrågades mest var grundutbildade sjuksköterskor, kundtjänstpersonal, kockar och kallskänkor, arbetsförmedlare, undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende.

Kort om arbetsmarknaden för Jämtlands län september 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1)*. Sammanlagt 4 252 personer (4 386) varav 872 inom etablering (941).
  • 10,8 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (12,8)*. Sammanlagt 792 personer (954) varav 188 inom etablering (186).
  • 2 003 personer var öppet arbetslösa (2 001) varav 489 inom etablering (556).
  • 2 249 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 385) varav 383 inom etablering (385).
  • 403 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (472) varav 41 inom etablering (68).
  • 532 personer fick arbete (613) varav 41 inom etablering (36).
  • 9 personer varslades om uppsägning (36).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Inskriva arbetslösa september 2017 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Kontaktuppgifter

För kommentarer:
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef i västra Jämtlands län, 010-487044 04
Mer information:
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län, 010-487 67 19
Presskontakt:
Lotta Edman, 010-488 54 21

 

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Prenumerera

Media

Media

Citat

Än är det inte för sent att söka säsongsjobb i fjällvärlden
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef