Färre arbetslösa ungdomar

Arbetslösheten fortsätter nedåt i Jämtland och Härjedalen. Allra mest minskar den bland gruppen ungdomar 18–24 år.

Totalt handlar det om små rörelser på länets fortsatt starka arbetsmarknad. Från en arbetslöshet på 6,8 procent i augusti i fjol till 6,7 procent eller 4 153 personer i år. Bland ungdomar är det mer aktivitet. På ett år har andelen arbetslösa ungdomar 18–24 år minskat med nästan 16 procent till 743 personer.

– Det är ett bra läge för ungdomar på arbetsmarknaden. Och nu är arbetsgivarna i fjällen igång med att rekrytera personal inför vintersäsongen, säger Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef och talesperson i Jämtlands län.

Fler utan arbete i två år eller mer

Antalet inskriva som har varit utan ett arbete i två år eller mer har ökat med 5,7 procent personer till 645. För utrikesfödda är ökningen 10 procent och bland dem som tillhör etableringsuppdraget är ökningen nästan 100 procent till 79 personer.

– Vi har en stor utmaning avseende utrikesfödda där vi samarbetar med offentliga och privata aktörer för att individerna ska nå målet studier eller arbete, säger Sofia Karlsson

Arbete med stöd ökar

I augusti hade drygt 1 900 länsbor ett arbete med stöd, en ökning med 50 från i fjol. En stödform som har fått ett stort uppsving är extratjänster som ökat med 1 357 procent, från en väldigt låg nivå till att i augusti omfatta 102 personer. Den har ökat i alla kommuner, allra mest i Åre som nu har 35 personer i extratjänster.

– Det är det goda samarbetet med kommunerna som ligger bakom, säger Sofia Karlsson.

Extratjänster är jobb inom den offentliga sektorn och är till för nyanlända och för dem som varit utan arbete i 450 dagar eller mer.

Få varsel i augusti

Under augusti anmäldes fem varsel, mot noll i fjol. Hittills i år har 287 varsel lagts, majoriteten inom offentlig sektor. Motsvarande period i fjol lades 169 varsel.

Kort om augusti månad 2017, Jämtlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2016)

  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 4 153 personer (4 190) varav 869 inom etablering (883).
  • 10,2 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (12,0).* Sammanlagt 743 personer (883) varav 188 inom etablering (163).
  • 1 983 personer var öppet arbetslösa (1 964) varav 488 inom etablering (550).
  • 2 160 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 226) varav 381 inom etablering (333).
  • 349 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (399) varav 27 inom etablering (38).
  • 585 personer fick arbete (619) varav 31 inom etablering (41).
  • 5 personer varslades om uppsägning (0).

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Inskrivna arbetslösa augusti 2017 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

Kontaktuppgifter

För kommentarer:
Sofia Karlsson, chef Arbetsförmedlingen Västra Jämtlands län, 010-487 44 04
För information:
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker Jämtlands län, 010-487 67 19
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har en stor utmaning avseende utrikesfödda där vi samarbetar med offentliga och privata aktörer för att individerna ska nå målet studier eller arbete
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef