Strömsunds kommun sluter överenskommelse med Arbetsförmedlingen

Strömsunds kommun har som målsättning att skapa 40 extratjänster under 2017 genom en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen i Strömsund.
– Vi är mycket positiva till överenskommelsen med Arbetsförmedlingen. Det är en bra möjlighet, både för individerna och för oss eftersom vi har stora rekryteringsbehov kommande år, säger kommundirektören Anneli Svensson.

För att stötta människor att komma ut i arbete har staten gjort en satsning på extratjänster för personer som varit inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin under en längre period. Tjänsterna kan även vara aktuellt för nyanlända under vissa förutsättningar.

Upp till 40 extratjänster

Syftet med tjänsterna är att stärka individens återgång till arbetsmarknaden och ge dem möjlighet att etablera sig. Under 2017 är målsättningen att Strömsunds kommun ska skapa 40 extratjänster enligt en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen i Strömsund. Kommundirektören Anneli Svensson är mycket nöjd med överenskommelsen.

– Vi ser dessa extratjänster som en bra möjlighet både för oss som arbetsgivare och för de individer som blir aktuella. Det skapar sysselsättning och är en bra merit för fortsatt jobbsökande. Vi hoppas få se flertalet av dem som våra nya medarbetare då vi har stora rekryteringsbehov framöver, säger Anneli Svensson.

Extra resurser

Extratjänsterna ersätter inte ordinarie tjänster på arbetsplatsen utan fungerar som extra resurser. Överenskommelsen om extratjänster öppnar upp för att flera kan få möjlighet till ett arbete inom kommunens verksamheter.

– Att på så vis få en inkomst och en tillhörighet samt även bidra till en ökad kvalitet i respektive verksamhet ser vi är gynnsamt för alla parter. Vi ser detta som ett led i ett fortsatt gott samarbete med Strömsunds kommun för att sänka arbetslösheten och bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Håkan Olofsson, chef för Arbetsförmedlingen i Strömsund.

Mer information
Anneli Svensson, kommundirektör, 0670-161 24
Håkan Olofsson, chef för Arbetsförmedlingen i Strömsund, 010-488 83 85

Prenumerera

Citat

Vi ser detta som ett led i ett fortsatt gott samarbete med Strömsunds kommun för att sänka arbetslösheten och bidra till en positiv samhällsutveckling
Håkan Olofsson, arbetsförmedlingschef i Strömsund