Arbetslösheten ökar bland kvinnor

Arbetsmarknaden fortsätter att vara stark i Jämtland och Härjedalen. På ett år har arbetslösheten sjunkit med tre procent. Men den har ökat bland kvinnor och det är de nyanlända kvinnorna som står för ökningen.

I januari var 7,5 procent av den registerbaserade arbetskraften inskriven som arbetslös vid någon av länets arbetsförmedlingar. En minskning med 125 personer till 4 705. Det är fortsatt fler män än kvinnor men på ett år har arbetslösheten bland män minskat med 5,6 procent medan den ökat med två procent bland kvinnor.
– Det är nyanlända kvinnor som står bakom ökningen, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län.
– Nyanlända kan ha en längre väg in på den svenska arbetsmarknaden och de nyanlända kvinnorna lite mer än männen. Arbetsförmedlingen vill vara ett stöd för utrikesfödda kvinnor att kunna ta steget till jobb eller studier och mer är på gång, säger Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef i Västra Jämtlands län.

Färre långtidsarbetslösa
Under det senaste året har den totala arbetslösheten minskat med 5,0 procent bland personer med minst två års tid i arbetslöshet i Jämtlands län och ligger nu på 656 personer. I riket var det en ökning med 4,4 procent. Tittar man på ett års arbetslöshet är förhållandet minus 1,7 procent i länet och minus 1,0 procent i riket.

Fler lagda varsel
I januari varslades 62 personer om uppsägning. Det är det högsta varseltalet sedan mars 2016.

Lediga platser och jobbmässor
I januari ökade antalet nyanmälda lediga platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar med nästan 16,3 procent, till drygt 1 150. De yrken som efterfrågades mest var inom finansiell verksamhet, företagstjänster och vård och omsorg. Det handlade om kundtjänstpersonal, undersköterskor, grundutbildade sjuksköterskor, personliga assistenter och vårdbiträden med flera.
Arbetsgivarna har börjat annonsera efter sommarjobbare. Fler sommarjobb kommer annonseras de närmsta månaderna. De största volymerna kommer att behövas inom vård och omsorg.
I länet arrangeras jobbmässor i Östersund 23 februari, i Strömsund 14 mars och i Krokom 21 mars.
– Ett sommarjobb kan många gånger vara inkörsporten till arbetslivet, man får arbetslivserfarenhet och inte minst viktiga kontakter, säger Sofia Karlsson.

Kort om januari månad 2017, Jämtlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari månad 2016)

  • 7,5 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7)*
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 4 705 personer (4 833)
  • 12,0 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,5)**
  • Antal inskrivna ungdomar 18-24 år uppgick till 891 personer (1 009)
  • 656 personer fick arbete (629)
  • 436 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (415)
  • 1 154 nya lediga platser anmäldes (992)
  • 62 personer varslades om uppsägning (25)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Inskrivna arbetslösa i januari 2017 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Sofia Karlsson, chef Arbetsförmedlingen Västra Jämtlands län, 010-487 44 04
För information:
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län, 010-487 67 19
Presskontakt:
Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Arbetsförmedlingen vill vara ett stöd för utrikesfödda kvinnor att kunna ta steget till jobb eller studier och mer är på gång
Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef