Yrkesvägledning för framtida jobb

Report this content

Härjedalens arbetsgivare har stora behov av arbetskraft. Nu och framöver. Med mässan vill Arbetsförmedlingen visa vilka jobb- och karriärmöjligheter som finns i kommunen.

– Situationen i Härjedalen är extrem i jämförelse med andra regioner i södra Norrland. Konkurrensen gällande arbetskraft hårdnar mer och mer framöver och är en tillväxthämmande faktor för Härjedalen, säger Eva Bäck, sektionschef för Arbetsförmedlingen i Härjedalen.

Syftet med jobb- och karriärmässan är att belysa olika branschers framtida rekryteringsbehov, ge vägledning för ungdomar och arbetssökande i deras yrkes- och utbildningsval samt marknadsföra branscher/näringar och utbildningsvägar. Mässan vänder sig till gymnasieelever, deltagare i projektet Ung framtid i södra Norrland och övriga inskrivna på Arbetsförmedlingen.

På mässan finns ett 40-tal utställare för att visa vilka yrkes- och utbildningsvägar som finns för framtida jobb. Under dagen hålls även seminarier i olika ämnen.

Dagen avslutas med en föreläsning av Leo Razzak. Han är skådespelare, tv-producent, social entreprenör och föreläsare med fokus på integrations- och motivationsfrågor.

Jobb- och karriärmässan arrangeras av Ung framtid, Arbetsförmedlingen Härjedalen och Härjedalens gymnasium.

Dag: onsdag 14 mars

Tid: kl. 9.30–13, föreläsning 13–14.30

Plats: Vemdalsskalet

Välkommen!

För mer information och kommentarer:
Eva Bäck, sektionschef, Arbetsförmedlingen Härjedalen, 010-486 09 78
Eva Nordström, arbetsförmedlare, 010-488 38 04
Bengt Proos, arbetsförmedlare, 010-486 87 53
Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21

Prenumerera

Citat

Konkurrensen gällande arbetskraft hårdnar mer och mer framöver och är en tillväxthämmande faktor för Härjedalen
Eva Bäck, sektionschef