Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jämtlands län maj 2019

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för maj månad i korthet för Jämtlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om maj 2019, Jämtlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2018)

  • 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,3).* Sammanlagt 3 682 personer (4 004)
  • 7,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 528 personer (603)
  • 1 823 personer var öppet arbetslösa (1 645).
  • 1 859 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 359)
  • 347 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (263)
  • 670 personer fick arbete (820)
  • 47 personer varslades om uppsägning (17).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Bifogat finns en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Månadsstatistiken för juni publiceras 15 juli.

 

För information: Staffan Kornerud, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 44 67

Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se
www.arbetsformedlingen.se