Arbetslösheten fortsätter starkt nedåt, men varslen ökade

Arbetslösheten fortsätter att minska i Jämtlands län. I februari var 3820 länsbor inskrivna som arbetslösa, vilket är 575 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsnivån i länet var i februari 6,0 procent. Det är 0,9 procentenheter lägre än för ett år sedan och minskningen sker på bred front. Mest minskar arbetslösheten bland utrikesfödda, dock från en hög nivå.

Variationen är stor mellan länets olika kommuner och Krokoms kommun hade  lägst arbetslöshet med 4,7 procent av arbetskraften. Däremot var varselnivån hög i februari och 96 personer varslades om uppsägning. Varslen finns främst inom hotell och restaurang samt statliga jobb. I länet är det annan statlig verksamhet som berörs, medan Arbetsförmedlingens varsel med 4 500 personer har skrivits på Stockholm och syns inte i länet ännu.

– Arbetsmarknaden är fortfarande god och eftersom många som går i pension behöver ersättas, bedömer jag att arbetslösheten fortsätter att sjunka trots varslen, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker.

Kort om arbetsmarknaden februari 2019, Jämtlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2018.)

  • 6,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 3 820 personer (4 395)

  • 8,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,6).* Sammanlagt 606 personer (710)

  • 1 902 personer var öppet arbetslösa (1 812).

  • 1 918 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 583)

  • 258 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (264)

  • 485 personer fick arbete (555)

  • 96 personer varslades om uppsägning (0).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html

Statistiken för mars månad presenteras 15 april.

För information: Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19
För kommentarer: Sofia Karlsson, chef Arbetsförmedlingen Västra Jämtlands län,010-487 44 04
Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21
Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se