En fjärdedel av dem som får jobb är utrikesfödda

I Jämtlands län fortsätter arbetslösheten att sjunka, trots att färre arbetslösa får jobb. Bland dem som fick jobb i april var 25 procent födda utanför Sverige. 

Trenden med sjunkande arbetslöshet i Sverige är bruten. För första gången sedan 2013 stiger antalet arbetslösa. I Jämtlands län fortsätter arbetslösheten dock att sjunka, men inte bland utrikesfödda. Inflödet av nya arbetssökande genom etableringsuppdraget är fortsatt högt vilket gör att fler inskrivna arbetslösa är födda utanför Europa. Samtidigt minskar övriga inskrivna arbetslösa vilket sammantaget ger en arbetslöshet på 7,3 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Färre fick jobb

I april påbörjade mer än 600 personer som var inskrivna vid länets arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är visserligen omkring 40 färre än samma period i fjol men bland dem som fick ett jobb var en fjärdedel utrikesfödda och 36 av dem hör till etableringsuppdraget för nyanlända.

– Nyanlända utgör en enorm resurs. Det gäller för arbetsgivarna att se potentialen och för Arbetsförmedlingen att kunna matcha till utbildning och arbete för att möta arbetsmarknadens behov i än högre grad, säger Sofia Karlsson, chef för Arbetsförmedlingen i Västra Jämtlands län och talesperson för Arbetsförmedlingen i Jämtlands län.  

Skillnader mellan kommunerna

Arbetslösheten fortsätter att backa i hälften av kommunerna. I april minskade den i Bräcke, Ragunda, Härjedalen och Östersund jämfört med samma period förra året. Tre kommuner uppvisar en ökning, Strömsund, Åre och Berg.

Fler varsel

Under april anmäldes 60 varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen. De berör främst anställningar inom stat och kommun med verksamhet som omfattar flyktingar och nyanlända.

Kort om april månad 2017, Jämtlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april månad 2016)

 • 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).*
  Sammanlagt 4 543 personer (4 601) varav 926 inom etablering (850).
 • 11,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,5).*
  Sammanlagt 806 personer (922) varav 190 inom etablering (153).
 • 2 048 personer var öppet arbetslösa (2 090) varav 561 inom etablering (482).
 • 2 495 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 511) varav 365 inom etablering (368).
 • 295 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (351) varav 27 inom etablering (28).
 • 636 personer fick arbete (679) varav 27 inom etablering (36).
 • 60 personer varslades om uppsägning (28).

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Inskrivna arbetslösa i Jämtlands län april 2017 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

 

 

Fakta om statistiken

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

För kommentarer: Sofia Karlsson, chef Arbetsförmedlingen Västra Jämtlands län, 010-487 44 04
För information: Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län, 010-487 67 19
Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar