Kort om arbetsmarknaden i Jämtlands län

Här hittar du en kort sammanfattning av vad som hände på arbetsmarknaden i länet i november 2017.

Kort om arbetsmarknaden för Jämtlands län november 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2016.

  • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 4 375 personer (4 622) varav 859 inom etablering (928).
  • 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,8).* Sammanlagt 782 personer (952) varav 176 inom etablering (201).
  • 1 887 personer var öppet arbetslösa (2 080) varav 448 inom etablering (517).
  • 2 288 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 542) varav 411 inom etablering (411).
  • 380 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (442) varav 28 inom etablering (57).
  • 544 personer fick arbete (534) varav 39 inom etablering (25).
  • 15 personer varslades om uppsägning (18).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

För mer information: Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19
Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21
 

Prenumerera