Månadsstatistik för Jämtlands län för februari 2018

Report this content

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Jämtlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om arbetsmarknaden för Jämtlands län, februari 2018

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2017.

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 4 395 personer (4 664) varav 731 inom etablering (923).
  • 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,5).* Sammanlagt 710 personer (855) varav 137 inom etablering (196).
  • 1 812 personer var öppet arbetslösa (2 090).
  • 2 583 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 574) varav 467 inom etablering (395).
  • 264 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (272).
  • 555 personer fick arbete (531) varav 39 inom etablering (25).
  • 0 personer varslades om uppsägning (12).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

Länk till mer statistik:

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik.html

Månadsstatistiken för mars publiceras 11 april.

Fotnot: Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå.

För information: Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län, 010-487 67 19
Presskontakt: Lotta Edman, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21