Verksamhetsstatistik för Jämtlands län december 2017

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Jämtlands län. Observera att det är statistik som baserar sig på antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. 

Kort om arbetsmarknaden för Jämtlands län december 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

  • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 4 474 personer (4 663) varav 851 inom etablering (924).
  • 10,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,5).* Sammanlagt 776 personer (932) varav 173 inom etablering (197).
  • 2 077 personer var öppet arbetslösa (2 215) varav 483 inom etablering (592).
  • 2 397 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 448) varav 368 inom etablering (332).
  • 388 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (337) varav 27 inom etablering (49).
  • 467 personer fick arbete (590) varav 41 inom etablering (52).
  • 52 personer varslades om uppsägning (0).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Bifogat är en karta med aktuell arbetslöshetsinfo för alla kommuner i länet. Mer statistik hittar du på vår Arbetsförmedlingen.se

För mer information kontakta Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker, telefon 010-487 67 19.
För kommentarer kontakta Sofia Karlsson, arbetsförmedlingschef, 010-487 44 04
Presskontakt: Lotta Edman, kommunikatör, 010-488 54 21

Prenumerera

Dokument & länkar