26 procent fler utomeuropeiskt födda fick jobb i Kalmar län

Antalet utomeuropeiskt födda som fick jobb i Kalmar län ökade i september med 26 procent jämfört med samma månad föregående år.

Länets arbetslöshetsnivå uppgick i slutet av september till 7,9 procent, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma månad 2016. Ökningen, inte minst av långtidsarbetslösa, har koppling till att fler utomeuropeiskt födda är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Ungdomsarbetslösheten har också ökat märkbart bland utrikesfödda, medan den minskade bland inrikesfödda.

Mest ökar arbetslösheteten bland de som saknar gymnasieutbildning (+17 procent).

Fokus på kompetenshöjning

Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik, konstaterar att arbetsmarknaden i länet är stark – trots den marginella ökningen av arbetslösheten. Han ser positivt på att fler utomeuropeiskt födda kommer i jobb trots att antalet arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden ökar.

– Arbetsförmedlingen lägger i samarbete med länets kommuner ned ett omfattande arbete på att hjälpa enskilda individer. Framöver har vi ett starkt fokus på kompetenshöjning för att kunna matcha de krav som arbetsgivarna ställer. Det kan exempelvis handla om arbetsmarknadsutbildningar, men även reguljär utbildning.

Fem kommuner lägre än rikssnittet

Bland länets kommuner finns stora skillnader. Fem kommuner (Vimmerby, Kalmar, Borgholm, Oskarshamn och Mörbylånga) hade en lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet.

Arbetslösheten ökar i alla kommuner jämfört med föregående år, mest i Högsby, som också har högst arbetslöshet i länet (14,9 procent).

Kort om arbetsmarknaden för Kalmar län, september 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 8940 personer (8220) varav 2790 inom etablering (2280).

 12,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 1600 personer (1550) varav 510 inom etablering (400).

 4460 personer var öppet arbetslösa (4090) varav 1770 inom etablering (1400).

 4490 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4130) varav 1020 inom etablering (870).

 600 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (670) varav 40 inom etablering (100).

 880 personer fick arbete (1000) varav 60 inom etablering (30).

 70 personer varslades om uppsägning (40).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras 13 november kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

För kommentarer: Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef Västervik, 010-488 87 27, Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar, 010-487 40 58

För information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 03 96

Presskontakt: Jonas Hansson, regionkommunikatör, 010-488 42 92

Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Framöver har vi ett starkt fokus på kompetenshöjning för att kunna matcha de krav som arbetsgivarna ställer.
Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef Västervik