Citat

Det är viktigt att få fler att utbilda sig med en tydlig inriktning mot bristyrken.
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar
Det är mycket glädjande att trenden där fler utomeuropeiskt födda får arbete håller i sig.
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar
Framöver har vi ett starkt fokus på kompetenshöjning för att kunna matcha de krav som arbetsgivarna ställer.
Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef Västervik
För att möta arbetsmarknadens utmaningar satsar vi på kraftfulla samarbeten med länets kommuner och arbetsgivare.
Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik
Marknadsutvecklingen är god i Kalmar län. Arbetsgivarnas planer på att expandera genom rekrytering ligger klart över det historiska genomsnittet för länet det kommande året.
Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen
Vår högst prioriterade fråga just nu är länets kompetensförsörjning.
Carina Lindgren arbetsförmedlingschef i Kalmar
Vi har en stark arbetsmarknad, men det är framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är vanligare att unga kvinnor slutför gymnasiet och studerar vidare. Nu är det viktigt att motivera fler unga män till studier, det gäller inte minst de många unga män som är nyanlända i Sverige
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar
Mässan är ett fantastiskt tillfälle för arbetssökande eftersom så många företag är samlade på samma ställe.
Petronella Carlevad, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Kalmar
Broschyren Jobbmöjligheter ger bra information om framtidsyrken. Innehållet lämpar sig för studievägledning, planering av utbildningar och visar också att de yrkesförberedande programmen på gymnasiet är bra val 2017
Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen
Det finns gott om lediga jobb i länet och allt fler branscher har svårt att hitta rätt kompetens. Tillsammans med utbildningsanordnarna visar vi på alla möjligheter till jobb som finns genom att höja sin kompetens.
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar
Arbetsförmedlingens nya roll företagsrådgivare blir en närmare samarbetsparter, erbjuder expertkunskap och ger professionellt stöd i rekryteringsprocesser.
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar
De som utbildar sig kan se fram mot en mycket bra arbetsmarknad, framförallt inom den offentliga sektorn
Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen