Fler arbetslösa i Kalmar län

I slutet av juli var knappt 8 600 personer, eller 7,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, arbetslösa i Kalmar län. En ökning med 0,7 procentenheter jämfört med förra året. Lägst arbetslöshet hade Mörbylånga (4,2 procent av arbetskraften) och högst Högsby (15,2 procent). Den totala arbetslösheten för riket i juli var 7,3 procent.

Fler arbetslösa men fortsatt stark arbetsmarknad
Antalet arbetslösa i länet har ökat med 560 personer i juli 2017 jämfört med samma månad föregående år. Ökningen beror främst på att fler flyktingar fått uppehållstillstånd och skrivits in i etableringsuppdraget hos Arbetsförmedlingen. Ökningen ska inte tolkas som en avmattad konjunktur. Tvärtom är arbetsmarknaden i Kalmar län fortsatt stark.

- I juli ser vi tydligt att den starka arbetsmarknaden varit gynnsam för arbetssökande födda utanför Europa. Drygt 200 personer fått arbete i länet den här månaden, säger Lars Borgemo som är arbetsförmedlingschef i Västervik.

Längre arbetslöshetstider
Andelen inskrivna med arbetslöshetstider på 24 månader eller mer har ökat med 15,3 procent jämfört med förra året och gruppen representerar nu en femtedel av länets arbetssökande. En påverkande faktor för tid i arbetslöshet är den sökandes utbildningsnivå.

- Arbetsförmedlingen har under lång tid sett att den lediga arbetskraften inte erbjuder den kompetens som arbetsgivare efterfrågar. För att möta dessa utmaningar satsar vi på kraftfulla samarbeten med länets kommuner och arbetsgivare. Exempel på insatser är de vi gör tillsammans med Hultsfreds kommun i form av extratjänster, utbildning av analfabeter och utbildningar inom träindustrin där också näringslivet är representerade, fortsätter Lars.

Ungdomsarbetslösheten i juli
Den långsiktiga trenden med allt färre arbetslösa ungdomar har stannat de senaste månaderna. I slutet av juli var 1440 personer i åldrarna 18-24 år inskrivna som arbetslösa i länet vilket motsvarar 10,9 procent och är en något högre nivå än samma månad förra året.


Kort om arbetsmarknaden för Kalmar län, juli 2017
Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2016.

  • 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 8580 personer (7720) varav 2810 inom etablering (2160).
  • 10,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,5).* Sammanlagt 1440 personer (1360) varav 510 inom etablering (390).
  • 4390 personer var öppet arbetslösa (3590) varav 1840 inom etablering (1160).
  • 4190 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4130) varav 970 inom etablering (1000).
  • 410 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (480) varav 40 inom etablering (60).
  • 740 personer fick arbete (740) varav 80 inom etablering (50).
  • 20 personer varslades om uppsägning (0).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras 11 september kl. 8:00.

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef Västervik, 010-488 87 27
För information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 03 96
Presskontakt: Anette Citron, press- och informationsansvarig, 010-486 03 09

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

För att möta arbetsmarknadens utmaningar satsar vi på kraftfulla samarbeten med länets kommuner och arbetsgivare.
Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik