Stora skillnader i arbetslöshet mellan unga kvinnor och män

Kalmar län har landets största ökning av arbetslöshet i februari. Samtidigt är det fortsatt stora skillnader mellan olika grupper. Arbetslösheten är påtagligt lägre bland unga kvinnor än bland unga män.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att 9 800 personer var inskrivna som arbetslösa i februari, 800 fler än samma månad förra året. Det ger Kalmar län en arbetslöshetsnivå på 8,6 procent i februari. Länet placerar sig 0,8 procentenheter över rikssnittets 7,8 procent. 

Det är fortsatt högre arbetslöshet bland länets män jämfört med bland kvinnor (9,6 respektive 7,5 procent). Skillnaden är särskilt tydlig hos ungdomar (18-24 år), där arbetslösheten för kvinnor är 9,8 procent, medan den är 15,8 procent för män.

- Vi har en stark arbetsmarknad, men det är framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är vanligare att unga kvinnor slutför gymnasiet och studerar vidare. Nu är det viktigt att motivera fler unga män till studier, det gäller inte minst de många unga män som är nyanlända i Sverige, säger Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar.

Gapet i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda fortsätter att öka. Det gäller både män och kvinnor. Arbetslösheten minskar bland inrikes födda, medan den ökar bland utrikes födda. Den här utvecklingen beror i huvudsak på att fler nya arbetssökande skriver in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En växande del av de inskrivna arbetslösa är nyanlända som är födda utanför Europa.

 

Kort om arbetsmarknaden för Kalmar län, februari 2017
Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2016. 

  • 8,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 9800 personer (9000) varav 3000 inom etablering (2000).
  • 13,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,2).* Sammanlagt 1760 personer (1770) varav 560 inom etablering (340).
  • 5100 personer var öppet arbetslösa (4300) varav 1900 inom etablering (1000).
  • 4700 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4700) varav 1000 inom etablering (900).
  • 630 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (580) varav 150 inom etablering (100).
  • 750 personer fick arbete (990) varav 30 inom etablering (20).
  • 30 personer varslades om uppsägning (60).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Kalmar läns månadsstatistik för mars publiceras den 10 april kl. 8:00

 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

För kommentarer:
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar, 010-487 40 58
Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef Västervik, 010-488 87 27
Ytterligare information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker,  010-488 03 96
Presskontakt: Anette Citron, press- och informationsansvarig, 010-486 03 09

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Prenumerera

Citat

Vi har en stark arbetsmarknad, men det är framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är vanligare att unga kvinnor slutför gymnasiet och studerar vidare. Nu är det viktigt att motivera fler unga män till studier, det gäller inte minst de många unga män som är nyanlända i Sverige
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar