Den positiva trenden för utomeuropeiskt födda håller i sig

Arbetslösheten i Kalmar län ökar något, mer för kvinnor än för män. Samtidigt fortsätter länets arbetsmarknad att vara stark.

Det framgår av Arbetsförmedlingens statistik för oktober.

Arbetsmarknaden i Kalmar län fortsätter att vara gynnsam för arbetslösa med utsatt ställning. Det gäller särskild de arbetslösa som är födda utanför Europa och inskrivna på Arbetsförmedlingen. I oktober fick runt 200 av dem arbete. Det motsvarar en ökning med 34 procent jämfört med för ett år sedan.

– Det är mycket glädjande att trenden där fler utomeuropeiskt födda får arbete håller i sig, säger Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Samarbete kring reguljära studier

Samtidigt har antalet utomeuropeiska personer inskrivna på Arbetsförmedlingen ökat stort de senaste åren. Det bidrar till att den totala arbetslösheten ökar något, men ska inte tolkas som en försvagning av länets arbetsmarknad.

– I arbetet med att öka kompetenserna för lågutbildade är samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och länets kommuner runt studievägledning och reguljära studier viktiga pusselbitar. Utbildningskontrakten fortsätter också att öka och det är en bra möjlighet för ungdomar att fullgöra sina gymnasiestudier, säger Carina Lindgren.

Arbetslösheten ökar mer bland kvinnor

Arbetslösheten uppgick i oktober till 8,1 procent i Kalmar län (0,5 procentenhet mer än samma månad 2016). Mest ökar den bland kvinnor, samtidigt som arbetslösheten fortsätter att vara högst för män.

Tre av länets kommuner (Kalmar, Oskarshamn och Mörbylånga) hade lägre arbetslöshet än riksgenomsnittets 7,4 procent. Högst arbetslöshet med 14,7 procent noterades i Högsby, som också ökade mest. Lägst arbetslöshet hade Mörbylånga med 4,8 procent.

Läs mer om oktober månads verksamhetsstatistik för Kalmar län i bifogad fil.

Kort om arbetsmarknaden för Kalmar län, oktober

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

• 8,1 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 9 200 personer (8540) varav 2760 inom etablering (2430).

• 12,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,2).* Sammanlagt 1690 personer (1610) varav 520 inom etablering (430).

• 4660 personer var öppet arbetslösa (4330) varav 1670 inom etablering (1560).

• 4490 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4210) varav 1100 inom etablering (870).

• 600 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (710) varav 30 inom etablering (170).

• 760 personer fick arbete (890) varav 60 inom etablering (40).

• 90 personer varslades om uppsägning (40).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 14 december kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

För kommentarer: Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar, 010-487 40 58

För information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker, 010-488 03 96

Presskontakt: Jonas Hansson, regionkommunikatör, 010-488 42 92

Följ oss på Twitter: @PressAf

 

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är mycket glädjande att trenden där fler utomeuropeiskt födda får arbete håller i sig.
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar