Antalet arbetslösa ungdomar i Kalmar län har halverats på sex år

Report this content

De senaste åren har ungdomarnas position på arbetsmarknaden i Kalmar län förbättrats markant och det gäller även oktober. En stark konjunktur har skapat många nya arbetstillfällen och ingångsjobb inom den privata tjänstesektorn för ungdomar, men minskande ungdomskullar har också förstärkt den positiva utvecklingen. Den goda konjunkturen kommer dock inte alla ungdomar till del. Minskningen i ungdomsarbetslösheten har nästan uteslutande skett bland dem som har en gymnasieutbildning.

- De senaste årens jobbtillväxt har framför allt gått till ungdomar som slutfört sina gymnasiestudier.  För de som inte fullföljt sin gymnasieutbildning är det fortsatt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och därför är en avslutad gymnasieutbildning så viktig, konstaterar Sandra Offesson.

Kort om oktober 2018, Kalmar län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2017)

  • 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 8 853 personer (9 201) varav 2 090 inom etablering (2 762).
  • 10,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,6).* Sammanlagt 1 442 personer (1 686) varav 355 inom etablering (519).

  • 4 008 personer var öppet arbetslösa (4 544) varav 714 inom etablering (1 667).
  • 4 845 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 544) varav 1 376 inom etablering (1 095).
  • 575 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (607) varav 9 inom etablering (31).
  • 981 personer fick arbete (757) varav 28 inom etablering (60).
  • 44 personer varslades om uppsägning (92).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2018.

Verksamhetsstatistiken för november publiceras 13 december kl. 6:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:  Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 39 78 

Presskontakt: Pressjouren, 010-486 1000